ON LOOKER

13 อาชีพมาแรงในวงการไอทีที่อเมริกา

8 มิ.ย. 2561
ไอที คือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกคาดการณ์ว่า จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดจากนี้ยาวไปจนถึงปี 2024 ดังนั้น อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้ทั้งหมดจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม

นี่คือเทรนด์การจ้างงานเกี่ยวกับวงไอทีที่ประเทศอเมริกา กับ 13 ตำแหน่งงานที่มีแนวโน้มความก้าวหน้าสูงสุด อ้างอิงจากรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาปี 2015 และยังคาดการณ์อีกว่า ภายในปี 2027 จะมีการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับไอทีกว่า 5 ล้านตำแหน่งเลยทีเดียว
(หน่วยวัดห้าระดับ ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก)
 
1.นักพัฒนาเว็บไซต์
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: สูง
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ปานกลาง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 58,171 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 1,864,962 บาท)

2.นักพัฒนาแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: สูง
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ปานกลาง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 71,900 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,305,383 บาท)

3.Change management (ดูแล เลือกหาวิธีการ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่องค์กรคาดหวัง)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 95,096 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,048,777 บาท)

4.Business intelligence analyst (นักวิเคราะห์ Business intelligence หรือ ซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูลที่มีอยู่จัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูล)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 66,208 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,122,628 บาท)
 
5.Transformation consultant
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ปานกลาง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 95,714 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,069,547 บาท)
 
6.วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: สูง
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 90,436 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,900,282 บาท)
 
7.นักออกแบบ นักพัฒนา และวิศวกรเครื่องจักรกลแห่งการเรียนรู้
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 110,899 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,556,530 บาท)
 
8.นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ปานกลาง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 82,240 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,637,560 บาท)
 
9.Business intelligence developer (นักพัฒนา Business intelligence หรือซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูลที่มีอยู่จัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูล)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: สูง
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 108,475 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,478,955 บาท)
 
10.นักออกแบบ นักพัฒนา และวิศวกร IoT (Internet Of Things) หรือเครื่องมือต่างๆที่เชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 95,800 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,072,449 บาท)
 
11.นักดูแล และนักวิเคราะห์ความปลอดภัยของระบบไซเบอร์
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 74,360 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,385,468 บาท)  
 
12.วิศวกรโครงข่ายออนไลน์
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ต่ำ
รายได้มาตรฐานต่อปี: 84,175 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,700,334 บาท)   
 
13.Security management specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบ)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูงมาก
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 70,043 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,246,979 บาท)
 
แปลและเรียบเรียงจาก businessinsider
About the Author
หัสสยา อิสริยะเสรีกุล
เป็ดที่ผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วทุกแบบ ทั้งนักร้อง นักแสดง พิธีกร ดีเจ นักพากย์.. แต่ตอนนี้กำลังสนุกกับบทบาทใหม่ในฐานะพิธีกร New Gen ของเจาะใจ พ่วงด้วยบทบาทเบื้องหลังใน Johjaionline.com แบบเต็มตัว
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชีวิตหลังแต่งงานก็คือการอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน  ถึงจะเรียกว่าเป็นความรักที่ “สมบูรณ์”
การบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอหลังการคลอดจะช่วยให้รูปร่างกระชับขึ้นได้