ON LOOKER

13 อาชีพมาแรงในวงการไอทีที่อเมริกา

8 มิ.ย. 2561
ไอที คือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกคาดการณ์ว่า จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดจากนี้ยาวไปจนถึงปี 2024 ดังนั้น อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้ทั้งหมดจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม

นี่คือเทรนด์การจ้างงานเกี่ยวกับวงไอทีที่ประเทศอเมริกา กับ 13 ตำแหน่งงานที่มีแนวโน้มความก้าวหน้าสูงสุด อ้างอิงจากรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาปี 2015 และยังคาดการณ์อีกว่า ภายในปี 2027 จะมีการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับไอทีกว่า 5 ล้านตำแหน่งเลยทีเดียว
(หน่วยวัดห้าระดับ ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก)
 
1.นักพัฒนาเว็บไซต์
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: สูง
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ปานกลาง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 58,171 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 1,864,962 บาท)

2.นักพัฒนาแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: สูง
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ปานกลาง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 71,900 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,305,383 บาท)

3.Change management (ดูแล เลือกหาวิธีการ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่องค์กรคาดหวัง)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 95,096 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,048,777 บาท)

4.Business intelligence analyst (นักวิเคราะห์ Business intelligence หรือ ซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูลที่มีอยู่จัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูล)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 66,208 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,122,628 บาท)
 
5.Transformation consultant
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ปานกลาง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 95,714 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,069,547 บาท)
 
6.วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : ปานกลาง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: สูง
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 90,436 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,900,282 บาท)
 
7.นักออกแบบ นักพัฒนา และวิศวกรเครื่องจักรกลแห่งการเรียนรู้
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 110,899 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,556,530 บาท)
 
8.นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ปานกลาง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 82,240 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,637,560 บาท)
 
9.Business intelligence developer (นักพัฒนา Business intelligence หรือซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูลที่มีอยู่จัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูล)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: สูง
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 108,475 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,478,955 บาท)
 
10.นักออกแบบ นักพัฒนา และวิศวกร IoT (Internet Of Things) หรือเครื่องมือต่างๆที่เชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 95,800 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 3,072,449 บาท)
 
11.นักดูแล และนักวิเคราะห์ความปลอดภัยของระบบไซเบอร์
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 74,360 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,385,468 บาท)  
 
12.วิศวกรโครงข่ายออนไลน์
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูง
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: ต่ำ
รายได้มาตรฐานต่อปี: 84,175 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,700,334 บาท)   
 
13.Security management specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบ)
ความสำคัญของอาชีพนี้ในอนาคต : สูงมาก
ความยากในการว่าจ้างแต่ละตำแหน่ง: ต่ำมาก
อัตราการเติบโตของอาชีพในระยะยาว: สูง
รายได้มาตรฐานต่อปี: 70,043 ดอลล่าร์สหรัฐ (ราว 2,246,979 บาท)
 
แปลและเรียบเรียงจาก businessinsider
About the Author
หัสสยา อิสริยะเสรีกุล
เป็ดที่ผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วทุกแบบ ทั้งนักร้อง นักแสดง พิธีกร ดีเจ นักพากย์.. แต่ตอนนี้กำลังสนุกกับบทบาทใหม่ในฐานะพิธีกร New Gen ของเจาะใจ พ่วงด้วยบทบาทเบื้องหลังใน Johjaionline.com แบบเต็มตัว
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สาร DMS หรือ สารเคมีจากพลาสติก ถูกแพร่กระจายไปตามท้องทะเล ส่งผลต่อสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ เข้าขั้นวิกฤต
 
Jabbawockeez คือเหล่าชายหนุ่ม 6 คนที่มาจาก San Diego และ California 
โดย Jabbawocky คือชื่อที่มาจากหนังสือการ์ตูนเทพนิยาย ที่ชื่อว่า “Through the Looking Glass” เป็นชื่อของมังกรที่เป็นสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ในป่า