ON LOOKER

เรือดูดขยะ

3 ธ.ค. 2560
เรือดูดขยะ แล่นไปแล่นมา อ้าวขยะติดมาด้วยตรึม

เรือมีหลายประเภท จุดประสงค์ก็หลายอย่าง แต่นี่คือเรือที่ชาวกรุงอย่างเราต้องการมากที่สุดในขณะนี้ เพราะมันถูกออกแบบมาให้มีหน้าที่หลักในการเก็บขยะจากบริเวณแม่น้ำ หรือกระทั่งกลางทะเลที่มีขยะมากมาย จุดเด่นของเรือนี้คือ สามารถดูดขยะเข้ามากักเก็บได้ทีละมากๆ สะดวก รวดเร็ว

นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องยังพยายามที่จะนำขยะเหล่านั้นมาดัดแปลงเป็นพลังงานทางเลือกอีกด้วย
ไม่แน่นะ ถ้ามีเรือนี้มาที่กรุงเทพฯ จริงๆ เราอาจจะขาดแคลนขยะจนต้องนำเข้าเหมือนที่สวีเดนเป็น ก็เป็นได้
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Manta 5 เป็นจักรยานกึ่งเรือที่มีระบบการทำงานที่เรียกว่า “ไฮโดรฟอยล์” (hydrofoil)
เพื่อให้การประชุมผ่านไปได้อย่างลงตัว เเละให้เกียรติผู้เข้าร่วมประชุม มีสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามกับ 8 พฤติกรรมที่ควรเลี่ยงในห้องประชุม