ON LOOKER

เมื่อขวดแก้ว กลับชาติมาเกิดเป็นทราย!

21 เม.ย. 2560
นี่คือเครื่องจักรสุดล้ำจากบริษัทในประเทศนิวซีแลนด์ ที่จะเปลี่ยนขวดแก้วที่ไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นผงทราย
รู้หรือไม่ว่า สองในสามของชายหาดทั่วโลก ทยอยหายไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะถูกนำไปใช้ทำเหมืองทราย ใช้ในงานก่อสร้าง หรือในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ต่างๆ
เครื่องจักรนี้ จะสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทราย เพราะทรายที่ถูกแปรสภาพจากขวดแก้ว สามารถนำมาใช้สร้างสาธารณูปโภคต่างๆได้ เช่น ถนน ตึก อาคาร ไม่ต้องไปรบกวนทรายจากธรรมชาติมากนัก และในจุดนี้นี่เอง ก็จะช่วยให้ชายหาดที่สวยงาม ยังคงสวยงามต่อไปได้
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ด้วงเป็นแมลงที่เล็กที่สุดที่สามารถควบคุมได้มากที่สุด
จิตเป็นนาย-กายเป็นบ่าว จิตแข็งแกร่งจะทำอะไรก็สำเร็จ นี่คือ 10 วิธีฝึกจิตที่นักจิตบำบัดแนะนำ