ON LOOKER

รู้หรือไม่? คนใช้ไทยมือถือ ถึงวันละ..

15 พ.ค. 2560
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Giri- Chocolate มันคือการที่ผู้หญิงจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับกลายๆ ว่า เธอจะต้องมอบของขวัญให้กับผู้ชายรอบๆตัวที่เธอรู้จักในวันนี้ ไม่เฉพาะคนรักของตัวเอง
“TAP” ซึ่งเป็นทีมสตาร์ทอัพที่มีความตั้งใจจะพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคลดและหยุดซื้อขวดน้ำพลาสติก