ON LOOKER

สัจจะนักการเมือง

26 มี.ค. 2562
คณะรัฐบาลแห่งฟินแลนด์ตัดสินใจลาออกทั้งชุด ภายหลังจากเกิดความล้มเหลวในการสร้างเป้าหมายที่เคยให้สัจจะไว้กับประชาชน ในด้านการปฏิรูประบบสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
 


ระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมของประเทศฟินแลนด์ เผชิญแรงกดดันทางการเงิน เพราะประชาชนผู้สูงอายุภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่แผนการปฏิรูปยังคงเป็นที่ถกเถียงกันทางการเมือง ด้านนายกรัฐมนตรียูฮา ซิปิลา รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากกับผลงานที่ไม่สามารถทำได้กับสิ่งที่เคยสัญญากับประชาชน ที่น่าสนใจมากๆในตัวของผู้นำคนนี้ซึ่งออกมาทวิตข้อความใจความว่า “ถ้าใครถามว่าความรับผิดชอบทางการเมืองคืออะไร ผมคงจะกล่าวว่า นี่คือตัวอย่าง”

ปัญหาระบบสาธารณะสุขในฟินแลนด์?
ในหลายชาติพัฒนาแล้วมีประชากรสูงอายุจำนวนมากเช่นเดียวกับฟินแลนด์ ทำให้เกิดแรงกดดันทางการเงินในระบบสวัสดิการสังคม และด้วยจำนวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินบำนาญอาจสูงขึ้น และแน่นอนว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ต้องใช้ภาษีที่เก็บมาจากประชากรแรงงาน แต่ในกรณีของฟินแลนด์ประชากรแรงงานกลับมีสัดส่วนลดลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในปี 2018 ในกลุ่มคนที่มีอายุ 65 ปี คิดเป็นประชากร 21.4% ของจำนวนประชากรฟินแลนด์ทั้งประเทศ เป็นอันดับ 4 รองจาก เยอรมนี, โปรตุเกส, กรีซ, อิตาลี



โครงการนำร่องที่ถูกนำเสนอจากซิลิปาเพื่อหาทางออก คือการตั้งหน่วยงานทางการระดับภูมิภาคด้านบริการสวัสดิการและสาธารณะสุขมาใช้บริหารระบบนี้แทน อีกทั้งประชาชนยังสามารถเลือกใช้บริการบริษัทเอกชนในระบบสาธารณะสุขได้อย่างเสรี รัฐบาลของซิปิลายังได้มีการทดลองใช้โครงการประกันรายได้ขึ้นต่ำ ด้วยการมอบเงิน 560 ยูโร หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน สำหรับคนที่ยังไม่มีงานทำ เพื่อให้เป็นรายได้ขั้นพื้นฐานโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ผลในช่วงแรกของโครงการนี้ความรู้สึกของประชาชนดีมาก มีความสุขมาก แต่พบว่ายังมีคนว่างงานอยู่ และถ้าหากพูดถึงนโยบายการศึกษาของฟินแลนด์ ต้องบอกว่าเป็นความก้าวหน้ามากๆ เพราะนโยบายการศึกษามาพร้อมกับสวัสดิการรัฐชั้นเลิศ ซึ่งนี่ก็เป็นผลมาจากการที่ฟินแลนด์มีอัตราภาษีสูงที่สุดในโลกคิดเป็น 51.6% แต่แม้ว่าประชากรฟินแลนด์ที่ดูเหมือนว่าจะมีภาระภาษีที่หนักอึ้ง แต่ฟินแลนด์ยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุดในโลก สิ่งหนึ่งที่เป็นคำพูดจากปากนายซัห์ลเบิร์ก นักการศึกษาชาวฟินแลนด์ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ คือ “ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และความเป็นธรรมทางสังคม หยั่งรากลึกในวิถีชีวิตของฟินแลนด์ ผู้คนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อเรื่องของส่วนรวม ไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเอง แต่ยังคิดถึงผู้อื่นอีกด้วย”

อ้างอิง : https://www.bbc.com/news/world-europe-47496326
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การกินตามเวลาเหมาะสม ช่วยลดน้ำหนักได้ โดยเปลี่ยนเวลามื้อเช้า และมื้อเย็นเป็นเวลา 90 นาที
การรับประทานขนมปังสีข้าวนั้นก็ไม่ต่างจากการทานข้าวปกติ แต่ทว่าความอิ่มน้อยกว่าการทานข้าวกล้อง  ถ้าหากว่ารับประทานเยอะจนเกินไปก็จะทำให้อ้วนได้ เพราะแป้งในขนมปังเมื่อได้ทำการย่อยไปแล้วก็คือน้ำตาลดีๆนั่นเอง