ON LOOKER

จริงหรือ ยา “คีตามีน” สามารถควบคุมภาวะซึมเศร้าได้

23 เม.ย. 2561


คีตามีน เป็นที่นิยม และ รู้จักกันดีในหมู่นักสังสรรค์ค์ว่า เป็นยาเสพติด ที่ใช้เพื่อการสันทนาการ แต่ในทางการแพทย์ คีตามีน คือ ยาชาที่ทรงประสิทธิภาพ จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท พ.ศ.2518 มีข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์เพื่อเป็นยาสลบ  นอกจากนี้ยังใช้บรรเทาอาการหอบหืดในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตีบเรื้อรัง ใช้บรรเทาอาการปวดหลังเข้ารับการผ่าตัด และช่วยลดการใช้ยามอร์ฟีน ปัจจุบันมีการผลิตคีตามีนรูปแบบยาผงสีขาวมาจำหน่าย โดยคีตามีนจะออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง เมื่อเสพเข้าไปจะรู้สึกเคลิบเคลิ้ม กระบวนการทางความคิด การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี เสียงเปลี่ยนแปลงไป ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน แต่หากใช้คีตามีนในปริมาณมากจะทำให้เกิดการกดการหายใจ และเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการทางจิต ประสาทหลอน หูแว่ว กลายเป็นคนวิกลจริตได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า การใช้คีตามีนปริมาณมากจะทำให้เป็นโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปวดแสบปวดร้อนเมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะ จนถึงขั้นต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระเพาะปัสสาวะเพื่อใส่กระเพาะปัสสาวะปลอม แต่ผลการวิจัยล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าสารประกอบนี้อาจมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคทางจิตเวช เช่นภาวะซึมเศร้า
 


การศึกษาครั้งใหม่ ที่ตีพิมพ์ใน American Journal of Psychiatry (AJP) ได้แสดงให้เห็นว่า การใช้คีตามีน ฉีดพ่นจมูก มีผลต่ออาการซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด ในบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

สำหรับการศึกษานี้ นักวิจัยจาก Janssen Research & Development และ Yale School of Medicine ได้ทำการทดลองแบบสุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษา 68 คน ทุกคนจะได้รับยาหลอก หรือ สเปรย์ฉีดจมูกที่มีสาร esketamine ซึ่งเป็นสารประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลคีตามิน สองครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ นักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่กิน esketamine มีความคิดลบลงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และลดอาการซึมเศร้าในเวลา 4 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมงหลังการให้ยา
 
แต่อย่างไรก็ดี บทบรรณาธิการซึ่งตีพิมพ์ใน AJP ได้แนะนำด้วยความระมัดระวัง และกล่าวว่า ในขณะที่ความรับผิดชอบของแพทย์ในการให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายมีตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ "การปกป้องสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเราเช่นกันและในฐานะแพทย์เรามี หน้าที่ในการป้องกันการระบาดของยาใหม่ ๆ"  การศึกษาใหม่ของ AJP นับเป็นผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าคีตามีนเป็นภาวะที่มีแนวโน้มในการรักษาภาวะซึมเศร้า และการศึกษาหนึ่ง ในปี 2014 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Psychiatry Translational Psychiatry แสดงให้เห็นว่าคีตามีนสามารถทำปฏิกิริยาย้อนกลับหนึ่งในอาการสำคัญของภาวะซึมเศร้าที่เรียกว่า anhedonia หรือไม่สามารถที่จะสัมผัสกับความสุขได้
 
ขอบคุณข้อมูลจาก www.newsweek.com และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลื่นความร้อนในประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่นออกคำเตือน เรื่องอุณหภูมิที่สูงมาก
ความรักจริงระหว่างเรากับโลก ทำไมนับวันรักของเรามันช่างจืดจาง…