YOUR QUESTION

ทำยังไงดีกับผู้ใหญ่ชอบถามดีคะ

นานๆจะเจอญาติทีค่ะ เขาก็มักจะถามตลอดว่ามีแฟนยัง โตแล้วทำไมยังไม่มีล่ะอย่างนู้นอย่างนี้ คือแทนที่จะถามว่ามีเงินใช้พอไหมแบบนี้หนูคงจะรู้สึกดีกว่ามากเลยค่ะ
A
ถ้าไม่อยากลำบากในการตอบคำถามป้า ก็ให้กลับไปอีกทีตอนที่ตั้งครรภ์แล้วเลยละกันค่ะ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง