TALK

JOHJAI INSIDER

p1 .. 8 9 10
โรคเอดส์...คนแรก
ผู้ติดเชื้อ HIV คนแรกคือชายรักชาย !!
ฝากไว้ในกายเธอ
มูลนิธิรักษ์ไทย : HIV
คนส่วนใหญ่เชื่อว่า “ความล้มเหลวคือการพ่ายแพ้”
เก็บตก...ข้อคิดดีๆ จาก "ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์”
พอเพียงและเพียงพอ
แนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ
คำชม... เรื่องที่ทุกคนชอบ แต่ไม่มีใครทำ
ระหว่าง “คำชม” กับ “คำตำหนิ” ถามว่าเราชอบอะไรมากกว่ากัน ?
ซื่อสัตย์...ตำราธุรกิจ 101
ซื่อสัตย์ คือ คุณธรรมแรกๆ ที่ทุกธุรกิจควรตระหนัก เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใช้สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า 
เรื่องที่ทำให้เสียความมั่นใจ
เสียเซลฟ์!!! อะไรบ้างที่ทำให้คุณเสียความมั่นใจ
ปู่จ๋าน ลองฉาก
เก็บตก!!! ปู่จ๋าน ลองไมค์
ประโยคติดปาก
อุต๊ะ !!! ใครชอบอุทานแบบไหน มาแชร์กัน...
p1 .. 8 9 10